खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

सोनाली जना

सोनाली जना

CCC-I, नयाँ दिल्ली, भारतमा उप निर्देशक

सोनाली जनासँग जनस्वास्थ्य, किशोर र युवा सशक्तिकरण, पानी, सरसफाइ र स्वच्छता (WASH), शिक्षा, प्रारम्भिक बाल्यकाल विकासलगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा सामाजिक र व्यवहार परिवर्तन (SBC) सञ्चालनमा केन्द्रित विकास परियोजनाहरू र कार्यक्रमहरूमा 20+ वर्षको अनुभव छ। , र पोषण। उनले UNICEF, CARE, Evidence Action, Centre for Communication and Change-India (CCC-I), र Johns Hopkins CCP सँग काम गरि कार्यक्रम व्यवस्थापन, अनुसन्धान, स्रोत र सामाजिक परिचालन, ज्ञान व्यवस्थापन, क्षमता सुदृढीकरण, SBC मा योगदान दिएकी छिन्। संचार, र साझेदार व्यवस्थापन। उनको काम भारत र एशिया क्षेत्रमा फैलिएको छ। उनीसँग क्लिनिकल र काउन्सिलिङ हस्तक्षेपहरूमा विशेषज्ञताको साथ मनोविज्ञानमा मास्टर डिग्री छ। हाल उनी CCC-I, नयाँ दिल्ली, भारतमा उपनिर्देशक छन्।