खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

स्टेफनी पर्ल्सन

स्टेफनी पर्ल्सन

वरिष्ठ नीति सल्लाहकार, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम, जनसंख्या सन्दर्भ ब्यूरो

2019 मा PRB मा सामेल भई स्टेफनी पर्ल्सन अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा वरिष्ठ नीति सल्लाहकार हुन्। उनी PACE परियोजनाको अन्तर-एजेन्सी जेन्डर वर्किंग ग्रुप (IGWG) को नेतृत्व गर्न मद्दत गर्छिन् र GBV टास्क फोर्सको सह-अध्यक्ष हुन्। पर्लसनसँग लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन, लैङ्गिक-आधारित हिंसा रोकथाम, किशोर र युवाको यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, पुरुष र केटाहरूलाई संलग्न गराउने, र बालबालिका विरुद्ध हिंसा रोक्नमा केन्द्रित 10 वर्ष भन्दा बढी अनुभव छ। उनले कार्यक्रम र नीति विकास, लेखन र प्रतिवेदन र अन्य ग्रे साहित्यमा योगदान दिनको लागि कार्यक्रम र शैक्षिक अनुसन्धानलाई संश्लेषित गरेकी छिन्, र उपराष्ट्रिय स्तरहरूमा नीति वकालत गर्नेहरूलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ। उनले एचआईभी रोकथाममा आफ्नो क्यारियर सुरु गरे, युवा-मैत्री यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू र बोत्सवानामा एक महिला सशक्तिकरण संस्था स्थापना गर्न युवाहरूसँग मिलेर पीस कोर स्वयंसेवकको रूपमा काम गरिन्। पर्लसनले जर्ज मेसन विश्वविद्यालयबाट राजनीति विज्ञानमा स्नातकोत्तर र विस्कन्सिन-म्याडिसन विश्वविद्यालयबाट राजनीति विज्ञान र पत्रकारितामा स्नातक डिग्री लिएका छन्।