खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

तारा सुलिवान

तारा सुलिवान

परियोजना निर्देशक, ज्ञान सफलता, संचार कार्यक्रमका लागि जोन्स हप्किन्स केन्द्र

डा. तारा एम सुलिवान, निर्देशक, ज्ञान व्यवस्थापन र ज्ञान सफलता, तारा एम. सुलिवान, पीएच.डी., MPH, जोन्स हप्किन्स सेन्टर फर कम्युनिकेसन प्रोग्राम्सको ज्ञान व्यवस्थापन इकाईको नेतृत्व गर्छिन्, ज्ञान सफलताको परियोजना निर्देशक हुन्, र सिकाउँछन्। जोन्स हप्किन्स ब्लूमबर्ग स्कूल अफ पब्लिक हेल्थमा स्वास्थ्य, व्यवहार र समाज विभाग। उनले कार्यक्रम मूल्याङ्कन, ज्ञान व्यवस्थापन (KM), हेरचाहको गुणस्तर, र परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य (FP/RH) मा केन्द्रित भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्यमा २० वर्षभन्दा बढी समय काम गरिसकेकी छिन्। ताराले KM कार्यक्रमको डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि फ्रेमवर्क र गाइडहरू विकास गरेर, र KM ले स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन र स्वास्थ्य परिणामहरू सुधार गर्न गरेको योगदानको अन्वेषण गरेर KM को क्षेत्रमा ज्ञानको खाडल पूरै पारेको छ। उनको अनुसन्धानले स्वास्थ्य प्रणालीको धेरै तहहरूमा ज्ञान आवश्यकताहरूको जाँच गरेको छ, र सामाजिक कारकहरू (सामाजिक पूंजी, सामाजिक सञ्जाल, सामाजिक शिक्षा) ले ज्ञान-साझेदारी परिणामहरूमा कसरी योगदान गर्दछ भनेर अनुसन्धान गरेको छ। ताराले विश्वव्यापी FP/RH कार्यक्रमहरूमा हेरचाहको गुणस्तरको प्रावधानलाई प्रभाव पार्ने कारकहरूको पनि अनुसन्धान गरेको छ। उनी बोत्सवाना र थाइल्याण्डमा बसेकी छिन् र काम गरिरहेकी छिन् र कर्नेल विश्वविद्यालय (BS) र Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine (Ph.D, MPH) बाट डिग्री लिएकी छिन्।

Instructor teaching a course to a classroom filled with adult students
women at the meeting
women at the meeting
Knowledge Management Course feature image: Nurses listen during a training program. Photo © Dominic Chavez/World Bank