खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

टेस ई. मैकलाउड

टेस ई. मैकलाउड

नीति सल्लाहकार, PRB

Tess E. McLoud PRB को जनता, स्वास्थ्य, प्लानेट टोलीको नीति सल्लाहकार हुन्, जहाँ उनी जनसंख्या, स्वास्थ्य र वातावरणबीचको सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने बहुक्षेत्रीय विकास पहलहरूको वकालतमा काम गर्छिन्। उनको कामले अफ्रिका र एशियामा देश-मुखी काममा ध्यान केन्द्रित गरी प्रजनन स्वास्थ्य र वातावरण लगायतका क्षेत्रहरू फैलाएको छ। अन्य चीजहरूको बीचमा, उनले थाइल्याण्डमा शान्ति कोर्प्स स्वयंसेवकको रूपमा समुदायमा आधारित विकासमा काम गरेकी छिन्, युनेस्कोमा जलवायु परिवर्तन लचिलोपनको पहलको नेतृत्व गरेकी छिन्, र फ्रान्कोफोन अफ्रिकामा Ipas सँग प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गरिन्। टेसले डार्टमाउथबाट नृविज्ञान र फ्रान्सेलीमा स्नातक र मिडलबरीबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी फ्रान्सेलीमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।

USAID partners with countries across sub-Saharan Africa to reduce vulnerabilities to climate change and making economies and livelihoods more resilient. Photo Credit: Herve Irankunda, USAID in Africa.