खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

भिक्टोरिया लेब्रुन

भिक्टोरिया लेब्रुन

Victoria Lebrun, MSPH FHI 360 को स्वास्थ्य सेवा अनुसन्धान विभागमा एक अनुसन्धान सहयोगी हो, जसले स्वास्थ्य सेवाहरूको वितरण र स्वास्थ्य प्रणालीहरूको कार्यहरूसँग सम्बन्धित अध्ययन र कठोर मूल्याङ्कनहरूलाई समर्थन गर्दछ। उनले अनुसन्धानको डिजाइन, विकास, र कार्यान्वयनको लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दछ, डाटा गुणस्तर, विश्लेषण विधिहरू, र इष्टतम प्रसार र अनुसन्धान अपटेकको लागि अनुसन्धान संश्लेषणमा केन्द्रित। टोरीले यूएनसी-चेपल हिलबाट स्वास्थ्य नीति र व्यवस्थापनमा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।

समय रेखा