खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

युसुफ नुहु

युसुफ नुहु

वकालत, साझेदारी, र उत्तरदायित्व प्रबन्धक - FP2030 उत्तर, पश्चिम, र मध्य अफ्रिका हब, FP2030

युसुफ नुहुले पारिवारिक स्वास्थ्य र पोषण, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, मानव अधिकार, र शान्ति निर्माण लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा दाताहरूद्वारा अनुदान प्राप्त परियोजनाहरू प्रबन्ध गर्न एक दशकभन्दा बढी विशेषज्ञता ल्याउँछन्। अनुगमन र परियोजनाहरूको मूल्याङ्कनमा बलियो पृष्ठभूमिको साथ, उहाँले प्रक्रिया, आउटपुट, नतिजा, र प्रभावको सूचकहरू राम्ररी ट्र्याक गर्नुहुन्छ। हाल NWCA Hub FP2030 मा वकालत, जवाफदेहिता, र साझेदारी प्रबन्धकको रूपमा सेवा गर्दै, युसुफले नागरिक समाज संलग्नता, गैर-FP संस्थाहरूसँग साझेदारी, र क्षेत्रीय निकायहरूसँग संलग्नतामा केन्द्रित पहलहरूको निरीक्षण र कार्यान्वयन गर्दछ। उनका अघिल्ला भूमिकाहरूमा पाथफाइन्डर इन्टरनेशनल, अफ्रिका हेल्थ बजेट नेटवर्क, र IWEI मा पदहरू समावेश छन्, जहाँ उनले प्रजनन स्वास्थ्य/परिवार योजना, प्रमाण र जवाफदेहिता, र निगरानी र मूल्याङ्कन जस्ता क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रवीणता प्रदर्शन गरे। आफ्नो काम मार्फत, युसुफ नाइजेरिया र बाहिर परिवार स्वास्थ्य, मानव अधिकार, शिक्षा, र आर्थिक सशक्तिकरण प्रवर्द्धन गर्ने पहलहरू अगाडि बढाउन समर्पित छन्।

FP2030 panelist on stage during a discussion.