खोज्न टाइप गर्नुहोस्

प्रगति अनुसन्धान

Breakthrough Research for Social and Behavior Change

प्रगति अनुसन्धान

Breakthrough RESEARCH ले अत्याधुनिक अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गरेर र विश्वभर स्वास्थ्य र विकास कार्यक्रमहरू सुधार गर्न प्रमाण-आधारित समाधानहरू प्रवर्द्धन गरेर सामाजिक र व्यवहार परिवर्तनलाई उत्प्रेरित गर्छ। सरोकारवालाहरूको दायरासँगको साझेदारीमा, Breakthrough RESEARCH ले मुख्य प्रमाणका अन्तरहरू पहिचान गर्दैछ र SBC अनुसन्धान, कार्यक्रमहरू, र नीतिहरूमा प्राथमिकताका लगानीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सहमति-संचालित अनुसन्धान एजेन्डाहरू विकास गर्दैछ। अत्याधुनिक अनुसन्धान र मूल्याङ्कन विधिहरू प्रयोग गर्दै, Breakthrough RESEARCH ले SBC प्रोग्रामिङसँग सम्बन्धित मुख्य प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दैछ जस्तै "के काम गर्छ?" "यसले कसरी राम्रो काम गर्न सक्छ?" "कति लाग्छ ?" "के यो लागत-प्रभावी छ?" "यसलाई स्थानीय रूपमा कसरी प्रतिकृति, मापन र दिगो बनाउन सकिन्छ?" अन्ततः, परियोजनाले सरकारहरू, कार्यान्वयन साझेदारहरू, सेवा वितरण संस्थाहरू, र दाताहरूलाई तिनीहरूको कार्यक्रमहरूमा प्रमाणित र लागत-प्रभावी सामाजिक र व्यवहार परिवर्तन दृष्टिकोणहरू एकीकृत गर्न आवश्यक डेटा र प्रमाणहरू प्रदान गर्नेछ।

Breakthrough RESEARCH एक पाँच वर्षे सहकारी सम्झौता द्वारा वित्त पोषित छ अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य एजेन्सी। संघको नेतृत्वमा रहेको छ जनसंख्या परिषद संग साझेदारी मा Avenir स्वास्थ्य, विचारहरू42, जर्जटाउन विश्वविद्यालय मा प्रजनन स्वास्थ्य को लागी संस्थान, जनसंख्या सन्दर्भ ब्यूरो, र Tulane विश्वविद्यालय.

नवीनतम पोस्टहरू

यस समयमा Breakthrough RESEARCH द्वारा कुनै पोस्टहरू छैनन्। पछि फेरि जाँच गर्नुहोस्!