खोज्न टाइप गर्नुहोस्

सामग्री साझेदारहरू - लैङ्गिक समानता र स्वास्थ्य केन्द्र

Center on Gender Equity and Health

लैङ्गिक समानता र स्वास्थ्य केन्द्र

लैङ्गिक समानता र स्वास्थ्य केन्द्रको मिशन विश्वव्यापी रूपमा महिला र केटीहरूको स्थिति, अवसर र सुरक्षा सुधार गरेर जनसंख्या स्वास्थ्य र विकासमा सुधार गर्नु हो। केन्द्रले अभिनव विश्वव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान, चिकित्सा र शैक्षिक प्रशिक्षण, र लैङ्गिक असमानता (केटी बालविवाह, छोराको प्राथमिकता र छोरी घृणा) र लैङ्गिक हिंसा (साझेदार हिंसा) सम्बन्धी प्रमाणमा आधारित नीति र अभ्यासहरूको विकास र मूल्याङ्कनमा केन्द्रित छ। , यौन उत्पीडन र शोषण, यौन बेचबिखन)।

नवीनतम पोस्टहरू

समय रेखा A mother, who had recently completed a CHARM2 session, and her child. Photo: Mr. Gopinath Shinde; CHARM2 Project in Maharashtra, India.

के तपाई लैङ्गिक समानता र स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा थप पोस्टहरू हेर्न चाहनुहुन्छ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!