खोज्न टाइप गर्नुहोस्

सामग्री साझेदारहरू - स्वास्थ्य नीति प्लस

Health Policy Plus

स्वास्थ्य नीति प्लस

स्वास्थ्य नीति प्लस (HP+) ले विश्वव्यापी, राष्ट्रिय र उपराष्ट्रिय स्तरहरूमा स्वास्थ्य नीति प्राथमिकताहरूलाई सुदृढ र अगाडि बढाउँछ। नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र वित्तपोषणको माध्यमबाट समतामूलक र दिगो स्वास्थ्य सेवा, आपूर्ति, र वितरण प्रणालीका लागि सक्षम वातावरण सुधार गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ। सँगै लिइएको, प्रमाणमा आधारित, समावेशी नीतिहरू; अधिक दिगो स्वास्थ्य वित्तपोषण; सुधारिएको शासन; र बलियो विश्वव्यापी नेतृत्व र वकालतले विश्वव्यापी स्वास्थ्य परिणामहरूमा सुधार ल्याउनेछ।

नवीनतम पोस्टहरू

समय रेखा Cover image from Discussion Paper on Equity for the HIP Partnership. (c) 2014 Jignish Patel/Valsad, Courtesy of Photoshare
A group of youth advocates meet with their mentor in Central Region of Malawi to share progress, challenges, and best practices. Photo credit: Michael Kaitoni, Plan International Malawi.

कुनै पोस्ट उपलब्ध छैन।

के तपाई स्वास्थ्य नीति प्लस द्वारा थप पोस्टहरू हेर्न चाहनुहुन्छ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!