खोज्न टाइप गर्नुहोस्

सामग्री साझेदारहरू - प्रजनन स्वास्थ्य आपूर्ति गठबन्धन

Reproductive Health Supplies Coalition

प्रजनन स्वास्थ्य आपूर्ति गठबन्धन

प्रजनन स्वास्थ्य आपूर्ति गठबन्धन सार्वजनिक, निजी र गैर-सरकारी संस्थाहरूको विश्वव्यापी साझेदारी हो जुन निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा सबै मानिसहरूले उनीहरूको राम्रो प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न किफायती, उच्च-गुणस्तरको आपूर्तिहरू पहुँच गर्न र प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न समर्पित छ। गठबन्धनले गर्भनिरोधक र अन्य प्रजनन स्वास्थ्य आपूर्तिहरू प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभिन्न एजेन्सीहरू र समूहहरूलाई एकसाथ ल्याउँछ। यसमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय संगठनहरू, निजी प्रतिष्ठानहरू, सरकारहरू, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्।

नवीनतम पोस्टहरू

माइक
A hand holding a see-through container with menstrual health supplies—tampons and menstrual cups

के तपाइँ प्रजनन स्वास्थ्य आपूर्ति गठबन्धन द्वारा थप पोस्टहरू हेर्न चाहनुहुन्छ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!