खोज्न टाइप गर्नुहोस्

एशिया ज्ञान व्यवस्थापन कौशल शट सत्र #3: अभ्यासको समुदायको निर्माण र दिगोपन

Knowledge SUCCESS FP/RH र ज्ञान व्यवस्थापनमा सान्दर्भिक र समयसापेक्ष विषयहरूमा धेरै वेबिनारहरू र कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न पाउँदा खुसी छ। यो पृष्ठले Knowledge SUCCESS र हाम्रा साझेदारहरूद्वारा होस्ट वा सह-होस्ट गरिएका सबै कार्यक्रमहरू सूचीबद्ध गर्दछ।

घटनाहरू लोड गर्दै

" सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितिसकेको छ।

एशिया ज्ञान व्यवस्थापन कौशल शट सत्र #3: अभ्यासको समुदायको निर्माण र दिगोपन

जुन 29, 2022 @ 6:00 अपराह्न - ७:३० अपराह्न SMT

समय कहाँ सुरु हुन्छ तपाईं हुनुहुन्छ: तपाईंको समय क्षेत्र पत्ता लगाउन सकिएन। प्रयास गर्नुहोस् पुन: लोड गर्दै पृष्ठ।

Two hands holding a smartphone

Knowledge SUCCESS Asia टोलीले एसियाका FP/RH पेशेवरहरूद्वारा पहिचान गरिएका विशिष्ट ज्ञान व्यवस्थापन आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि तयार पारिएको 3 कौशल शट सत्रहरू आयोजना गर्दैछ। यस सत्रमा सहभागीहरूले CoP भनेको के हो, यो FP/RH कार्यक्रमहरूको लागि कसरी फाइदाजनक हुन सक्छ, र CoP को सुरुवात र सुदृढीकरणका लागि सुझावहरू सिक्नेछन्। सहभागीहरूले पूर्वी अफ्रिकामा हालैको FP/RH CoP को विकासको केस स्टडीको माध्यमबाट पनि हिंड्नेछन्। हाल एसियामा FP/RH कार्यक्रममा काम गर्ने र ज्ञान व्यवस्थापनमा मध्यवर्ती वा उन्नत स्तर भएकाहरू सामेल हुन योग्य छन्।

विवरणहरू

मिति:
जुन २९, २०२२
समय:
६:०० अपराह्न - ७:३० अपराह्न SMT