खोज्न टाइप गर्नुहोस्

दस्तावेजीकरण मा KM प्रशिक्षण

Knowledge SUCCESS FP/RH र ज्ञान व्यवस्थापनमा सान्दर्भिक र समयसापेक्ष विषयहरूमा धेरै वेबिनारहरू र कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न पाउँदा खुसी छ। यो पृष्ठले Knowledge SUCCESS र हाम्रा साझेदारहरूद्वारा होस्ट वा सह-होस्ट गरिएका सबै कार्यक्रमहरू सूचीबद्ध गर्दछ।

घटनाहरू लोड गर्दै

" सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितिसकेको छ।

दस्तावेजीकरण मा KM प्रशिक्षण

मे १६ @ बेलुका ७:०० - बिहान 8:30 EDT

समय कहाँ सुरु हुन्छ तपाईं हुनुहुन्छ: तपाईंको समय क्षेत्र पत्ता लगाउन सकिएन। प्रयास गर्नुहोस् पुन: लोड गर्दै पृष्ठ।

We are excited to announce a unique opportunity: Two KM trainings specifically for youth-led organizations in the Asia Region! These trainings will allow participants to learn about KM techniques, approaches, and frameworks most relevant to the needs of youth-led organizations. They are open to anyone working for a youth-led organization and designing, implementing, or evaluating FP/RH programs in Asia.

The first session will provide an overview of KM and help you assess KM needs of different audiences. The second training will focus on strengthening your capacity to document and share program experiences.

Register (for one or both sessions) by April 29, 2024 to secure your spot! 

Session dates:

  • KM Basics/KM Needs: May 2
  • Documentation: May 16

Session times:

    • Both sessions will be from 7-8:30 PM Singapore time

विवरणहरू

मिति:
मे १६
समय:
7:00 बिहान - 8:30 बेलुका EDT
घटना श्रेणी:
वेबसाइट:
वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्