खोज्न टाइप गर्नुहोस्

पोस्टर सत्र १

Knowledge SUCCESS FP/RH र ज्ञान व्यवस्थापनमा सान्दर्भिक र समयसापेक्ष विषयहरूमा धेरै वेबिनारहरू र कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न पाउँदा खुसी छ। यो पृष्ठले Knowledge SUCCESS र हाम्रा साझेदारहरूद्वारा होस्ट वा सह-होस्ट गरिएका सबै कार्यक्रमहरू सूचीबद्ध गर्दछ।

घटनाहरू लोड गर्दै

" सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितिसकेको छ।

पोस्टर सत्र १

नोभेम्बर १५, २०२२ @ बिहान १०:०० - १२:०० अपराह्न BMT

समय कहाँ सुरु हुन्छ तपाईं हुनुहुन्छ: तपाईंको समय क्षेत्र पत्ता लगाउन सकिएन। प्रयास गर्नुहोस् पुन: लोड गर्दै पृष्ठ।

Knowledge SUCCESS at ICFP 2022

प्रस्तुतकर्ता(हरू): रुवैदा सलेम, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, ज्ञान सफलता; एनी बलार्ड सारा, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, ज्ञान सफलता

वन-स्टप शपमा नयाँ टेक: FP/RH पेशेवरहरूलाई तिनीहरूका कार्यक्रमहरूको गुणस्तर सुधार गर्न खोज, क्युरेटिङ, र ज्ञान साझेदारी गर्न सजिलो बनाउन डिजाइन सोच प्रयोग गर्दै।

 

प्रस्तुति स्लाइडहरू डाउनलोड गर्नुहोस् (आगामी)

संसाधन पहुँच गर्नुहोस्

विवरणहरू

मिति:
नोभेम्बर १५, २०२२
समय:
बिहान 10:00 - 12:00 अपराह्न BMT
घटना श्रेणी:
वेबसाइट:
वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्