खोज्न टाइप गर्नुहोस्

प्रोग्रामेटिक अनुकूलनहरूले COVID-19 pandemic को समयमा FP मा निरन्तर पहुँचलाई सक्षम बनायो: हामीले के सिक्यौं र हामी यसलाई भविष्यको संकटहरूमा कसरी लागू गर्न सक्छौं?

Knowledge SUCCESS FP/RH र ज्ञान व्यवस्थापनमा सान्दर्भिक र समयसापेक्ष विषयहरूमा धेरै वेबिनारहरू र कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न पाउँदा खुसी छ। यो पृष्ठले Knowledge SUCCESS र हाम्रा साझेदारहरूद्वारा होस्ट वा सह-होस्ट गरिएका सबै कार्यक्रमहरू सूचीबद्ध गर्दछ।

घटनाहरू लोड गर्दै

" सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितिसकेको छ।

प्रोग्रामेटिक अनुकूलनहरूले COVID-19 pandemic को समयमा FP मा निरन्तर पहुँचलाई सक्षम बनायो: हामीले के सिक्यौं र हामी यसलाई भविष्यको संकटहरूमा कसरी लागू गर्न सक्छौं?

नोभेम्बर 17, 2022 @ 11:50 बेलुका - 1:10 अपराह्न BMT

समय कहाँ सुरु हुन्छ तपाईं हुनुहुन्छ: तपाईंको समय क्षेत्र पत्ता लगाउन सकिएन। प्रयास गर्नुहोस् पुन: लोड गर्दै पृष्ठ।

Knowledge SUCCESS at ICFP 2022

प्रस्तुतकर्ता(हरू): रुवैदा सलेम, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, ज्ञान सफलता; एनी बलार्ड सारा, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, ज्ञान सफलता; क्याथरीन प्याकर, प्राविधिक सल्लाहकार-RMNCH सञ्चार र ज्ञान व्यवस्थापन, ज्ञान सफलता

विवरणहरू

मिति:
नोभेम्बर १७, २०२२
समय:
11:50 बिहान - 1:10 अपराह्न BMT
घटना श्रेणी:
वेबसाइट:
वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्