खोज्न टाइप गर्नुहोस्

अभिलेखहरू

दृश्य नेभिगेसन

घटना दृश्य नेभिगेसन

आज

KM आधारभूत/KM तालिम चाहिन्छ

हामी एउटा अनौठो अवसर घोषणा गर्न पाउँदा उत्साहित छौं: एशिया क्षेत्रका युवाहरूको नेतृत्वमा सङ्गठनहरूका लागि विशेष गरी दुई किलोमिटर तालिमहरू! यी तालिमहरूले सहभागीहरूलाई KM प्रविधिहरू, दृष्टिकोणहरू, […]