खोज्न टाइप गर्नुहोस्

इरेन एलेंगा

Knowledge SUCCESS FP/RH र ज्ञान व्यवस्थापनमा सान्दर्भिक र समयसापेक्ष विषयहरूमा धेरै वेबिनारहरू र कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न पाउँदा खुसी छ। यो पृष्ठले Knowledge SUCCESS र हाम्रा साझेदारहरूद्वारा होस्ट वा सह-होस्ट गरिएका सबै कार्यक्रमहरू सूचीबद्ध गर्दछ।

इरेन एलेंगा

  1. घटनाहरू
  2. आयोजकहरू
  3. इरेन एलेंगा
यस आयोजक बाट घटनाहरू
आज