खोज्न टाइप गर्नुहोस्

KS

Knowledge SUCCESS FP/RH र ज्ञान व्यवस्थापनमा सान्दर्भिक र समयसापेक्ष विषयहरूमा धेरै वेबिनारहरू र कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न पाउँदा खुसी छ। यो पृष्ठले Knowledge SUCCESS र हाम्रा साझेदारहरूद्वारा होस्ट वा सह-होस्ट गरिएका सबै कार्यक्रमहरू सूचीबद्ध गर्दछ।

आज

पूर्वी अफ्रिका केएम स्किलसट सत्रहरू युवा सीएसओहरूका लागि: कथा कथन

ज्ञान SUCCESS पूर्वी अफ्रिका टोलीले ज्ञान व्यवस्थापन (KM) को परिचय प्रदान गर्न र विशिष्ट KM दृष्टिकोणहरूमा सहभागीहरूको सीपलाई बलियो बनाउन सत्रहरूको एक श्रृंखला आयोजना गर्दैछ। […]