खोज्न टाइप गर्नुहोस्

परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्यमा के काम गर्दछ पश्चिम अफ्रिका (फ्रान्सेली) मा परिवार नियोजन निषेधहरू तोड्ने