खोज्न टाइप गर्नुहोस्

20 आवश्यक वस्तुहरू

Three women and two babies
ए आमा, उनको बच्चा, र एक स्वास्थ्यकर्मी
पुरुष कन्डम समातेको हात
Elected Women Representatives (EWRs) gather outside Middle School Harka in Sitamarhi district to discuss community issues. छवि क्रेडिट: पाउला ब्रोनस्टीन / गेटी छविहरू / सशक्तिकरणको छविहरू
Woman with contraceptive methods | 20 अत्यावश्यक स्रोतहरू: गर्भनिरोधक उत्पादन परिचय
मुराङ्गा काउन्टीमा प्रसवपछिको भ्रमणको क्रममा एक महिला स्वास्थ्य प्रदायकसँग कुराकानी गर्दै, केन्या, as part of the Tunza Family Health Network's social franchising. फोटो: पीएस केन्या / एज्रा अबगा