Mag-type para maghanap

20 Essentials

Shegitu, isang health extension worker, facilitates a women's conversation on family planning (FP) sa Buture Health Post. Since 2006, ang Ethiopia Public Health Association (DITO) has been building the capacity of the country's Health Extension Program and expanding access to quality community-based FP services. Ang EPHA ay nagsanay ng maraming health extension worker sa komprehensibong FP na may diin sa IUCD insertion, nagbibigay-daan sa maraming kababaihan na matanggap ang kanilang napiling paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis.
Tatlong babae at dalawang sanggol
Isang ina, kanyang anak, at isang healthcare worker
Isang kamay na may hawak na male condom
Mga Nahalal na Kinatawan ng Babae (Mga EWR) magtipon sa labas ng Middle School Harka sa distrito ng Sitamarhi upang talakayin ang mga isyu sa komunidad. Credit ng larawan: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
Babaeng may contraceptive na pamamaraan | 20 Mahahalagang Mapagkukunan: Panimula ng Contraceptive Product
Isang babae ang nakikipag-chat sa isang tagapagbigay ng kalusugan sa panahon ng pagbisita pagkatapos ng panganganak sa Murang’a County, Kenya, as part of the Tunza Family Health Network's social franchising. Larawan: PS Kenya/ Ezra Abaga