Mag-type para maghanap

Data

timeline Ilustrasyon ng mga tao mula sa buong mundo na nagpapalitan ng kaalaman
timeline Mga edad ng kabataan 15 sa 19, mula sa mga komunidad na marginalized sa lipunan at ekonomiya, dumalo sa isang Pathfinder International na pagsasanay. Pagkikilala sa kumuha ng larawan: Paula Bronstein/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.
timeline IBP COVID-19 at FP/RH Task Team Interactive Map
timeline Ilustrasyon: Mga kabataan ng maraming kultura
timeline Cover image mula sa Discussion Paper on Equity for the HIP Partnership. (c) 2014 Jignish Patel / Valsad, Sa kagandahang-loob ng Photoshare
timeline Mga miyembro ng organisasyon ng Living Goods
timeline
mic Isang community health worker sa isang home visit sa Mbale, Nagbibigay ang Uganda ng mga serbisyo at opsyon sa pagpaplano ng pamilya sa mga kababaihan sa komunidad.
timeline Isang babae sa Senegal na lumahok sa isang community empowerment program kasama ang kanyang mga anak malapit sa kanyang tahanan. 2014, Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
timeline Isang ina, na kamakailan ay nakakumpleto ng isang CHARM2 session, at ang kanyang anak. Larawan: Ginoo. Gopinath Shinde; CHARM2 Project sa Maharashtra, India.