Mag-type para maghanap

Malalim

A teacher shows students condom use in an educational program to promote awareness of HIV/AIDS. Cambodia. Larawan: © Masaru Goto / World Bank
web ng iconography ng social media
Ilan sa mga kalahok sa 10th Ouagadougou Annual Partnership Meeting. Kuha ang larawan noong ika-10 RAPO.
Isang midwife na nagbibigay ng pagpapayo sa isang buntis na kababaihan.
Isang matandang babae ang nakangiti sa camera
Mga kabataang lalaki na sumasamba. Credit: ValeriaRodrigues / Pixabay.
Mga kabataang lalaki na sumasamba. Credit: ValeriaRodrigues / Pixabay.