Mag-type para maghanap

Malalim

Ilan sa mga kalahok sa 10th Ouagadougou Annual Partnership Meeting. Kuha ang larawan noong ika-10 RAPO.
Isang midwife na nagbibigay ng pagpapayo sa isang buntis na kababaihan.
Isang matandang babae ang nakangiti sa camera
Mga kabataang lalaki na sumasamba. Credit: ValeriaRodrigues / Pixabay.
Mga kabataang lalaki na sumasamba. Credit: ValeriaRodrigues / Pixabay.
kababaihan sa mga kompyuter
Panggrupong larawan ng civil society workshop
nakataas ang mga kamay