Mag-type para maghanap

Q&A

Camps for Rohingya people in Cox's Bazar, Bangladesh
Ilustrasyon ng mga kamay na may hawak na injectable
Dalawang Jamaican na nakatayo sa harap ng wall mural na may nakasulat na "We are Jamaican". JFLAG Pride, 2020 © JFLAG
manggagawa sa kalusugan ng komunidad
Nakikipagsosyo ang USAID sa mga bansa sa buong sub-Saharan Africa upang mabawasan ang mga kahinaan sa pagbabago ng klima at gawing mas matatag ang mga ekonomiya at kabuhayan. Pagkikilala sa kumuha ng larawan: Mahal Ako ni Herve, USAID sa Africa.
International Youth Alliance para sa Family Planning (IYAFP). Credit: IYAFP.
Mga taong naglalakad sa isang kalye sa araw. pagkikilala sa kumuha ng larawan: gemmmm/Unsplash
manggagawa sa kalusugan ng komunidad | Community health worker na si Agnes Apid (L) kasama si Betty Akello (R) at Caroline Akunu (gitna). Binibigyan ni Agnes ang mga kababaihan ng impormasyon sa pagpapayo at pagpaplano ng pamilya | Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
Ipinapakilala ang kurikulum sa mga magulang sa Savanette sa timog-silangang Haiti. Credit ng larawan: Pag-aalaga 2 Mga komunidad