Nyora kutsvaga

Webinar

Mumwe mushandi wezveutano wechikadzi akagara patafura achironga kutengeswa kwezvinhu zveutano sechikamu chechirongwa chekubatsira nharaunda muRwanda.
Vashandi vechidiki vehutano vakamira mumugwagwa muPalawan, Firipaini. Vese vakapfeka zvitema zvese, vari kunyemwerera vakatarisa kamera, uye vakasimudza maoko avo muchiratidzo cherugare. Vese vari vaviri vakatakurawo mabhokisi epurasitiki pamberi pavo.
Mumwe mushandi wezvehutano anopa mudzimai wekuNepal ane jekiseni rekudzivirira kubata pamuviri
Kubatanidza Hurukuro
Kubatanidza Hurukuro
Kubatanidza Hurukuro
Kubatanidza Hurukuro
Kubatanidza Hurukuro
Kubatanidza Hurukuro