Mag-type para maghanap

Webinar

Isang babaeng health worker ang nakaupo sa isang mesa na nag-oorganisa ng pagbebenta ng mga produkto ng pangangalagang pangkalusugan bilang bahagi ng isang community outreach program sa Rwanda.
Mga batang health worker na nakatayo sa isang kalsada sa Palawan, Pilipinas. Parehong naka all black ang suot, nakangiti sa camera, at nakataas ang kanilang mga kamay sa isang peace sign. Parehong may bitbit na mga plastic box sa harap nila.
Isang health worker ang nagbibigay ng injectable contraception sa isang babae sa Nepal
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap