Andika ili kutafuta

Kwa Kina Wakati wa Kusoma: 5 dakika

Mtazamo wa Kisekta Mbalimbali wa Kushughulikia Vikwazo vya Wanawake kwenye Uzazi wa Mpango: Jinsi Mradi wa APC Ulivyofanya Nchini Uganda.


Makala haya yanachunguza jinsi mradi wa USAID wa Advancing Partners & Communities (APC), unaoongozwa na FHI 360 nchini Uganda (Julai 2014 hadi Julai 2019), ulivyotekeleza mbinu ya kisekta mbalimbali ya upangaji uzazi. APC iligundua kuwa kuwasaidia viongozi wa wilaya kufahamu ushahidi hujenga umiliki wa matatizo na kujitolea kwa ufumbuzi, na kwamba ushirikiano wa sekta mbalimbali unawezekana na una nguvu.

Kwa nini kufanya kazi na wadau wasio wa afya kuna umuhimu?

Juhudi za kupanua umiliki wa programu za kupanga uzazi (FP) kwa sekta nyinginezo na kugawana rasilimali na huduma zimekuwa changamoto. Shirika la Afya Duniani (WHO) linabainisha kuwa vikwazo kwa hatua za sekta nyingi na kati ya sekta mbalimbali ni pamoja na ukosefu wa utashi wa kisiasa au kujitolea, ukosefu wa rasilimali na uratibu, na fikra potofu iliyokita mizizi. Hata hivyo, WHO pia inadai kuwa mbinu ya kimfumo ya sekta mbalimbali kwa FP inaweza kusaidia kushughulikia maslahi yanayokinzana miongoni mwa sekta, kukosekana kwa usawa wa madaraka, na ushindani wa rasilimali. Katika ngazi ya jamii, kuwapa viongozi wa kisiasa, kidini na kitamaduni taarifa kuhusu umuhimu wa FP, na kujenga uwezo wa viongozi wa kiufundi kuratibu na kuunda mbinu za sekta mbalimbali, kutasaidia kuongeza matumizi ya huduma zinazopatikana. Nchini Uganda, kwa miaka mingi serikali imeshughulikia FP kama kipaumbele cha juu na kujitolea kufikia lengo kuu la kitaifa la matumizi ya kisasa ya 50% ya uzazi wa mpango ifikapo 2020. Kiwango cha jumla cha uzazi (TFR) nchini Uganda, hata hivyo, kinasalia juu kwa watoto 5.4 kwa kila mwanamke - kati ya juu zaidi katika dunia (Programu ya DHS STATcompiler) Kiwango hiki kinachangiwa na mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na asilimia kubwa ya mimba zisizotarajiwa na za utotoni, ambazo wastani wa zaidi ya 25% katika mikoa mbalimbali nchini. Kiwango cha kisasa cha kuenea kwa njia za uzazi wa mpango (mCPR) kimekua kwa kiasi kikubwa (hadi 35%, kutoka 18.2% mwaka 2001), lakini kwa viwango vya sasa vya ukuaji katika mCPR, nchi haitafikia malengo yake ya FP2020. Kwa hiyo, kazi kubwa inabaki kufanywa.

Serikali ya Uganda imetambua kwamba kuongeza matumizi ya huduma za FP kunahitaji kushughulikia safu ya viambishi vya msingi, ambavyo vingi viko nje ya sekta ya afya. Serikali, pamoja na washikadau wa FP, waliamua kwamba kipaumbele kimoja cha kimkakati katika Mpango wa Utekelezaji wa Gharama ya Uzazi wa Mpango wa 2015-2020 nchini Uganda (CIP) ilikuwa "kujumuisha utekelezaji wa sera ya upangaji uzazi, afua na utoaji wa huduma katika nyanja mbalimbali za sekta ili kuwezesha jumla ya utekelezaji wa sera ya upangaji uzazi. mchango katika mageuzi ya kijamii na kiuchumi” (Nambari ya Kipaumbele cha Kimkakati cha CIP 4) Asili ya kisekta mbalimbali ya CIP na majukumu ya taasisi mbalimbali yamefafanuliwa wazi, huku Ofisi ya Waziri Mkuu ikiratibu utekelezaji wa CIP kwa usaidizi wa Baraza la Kitaifa la Idadi ya Watu. Hii inasisitiza haja ya programu zote za FP kushirikisha vyema sekta nyingine na washikadau ambao wanaweza kuathiri ubora na mahitaji ya huduma.

Mbinu ya sekta mbalimbali pia inawiana vyema na mwelekeo mpya wa kimkakati wa USAID, the Safari ya Kujitegemea, ambayo inasisitiza mbinu za sekta mtambuka, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na sekta binafsi.

Je, APC ilishirikiana vipi na wadau wasio wa afya?

Mradi wa APC nchini Uganda ulifanya kazi katika wilaya tano zenye uwezo wa kuzaa zaidi (mahali pa moto) (Mchoro 1) kushughulikia mimba za utotoni na vizuizi vya kuchukua FP. Mradi ulianza kwa kuchunguza kanuni za kijamii ili kubainisha mambo ambayo huchochea uzazi mkubwa, mimba za utotoni, na matumizi duni ya uzazi wa mpango. Kwa kuzingatia hali ya pande nyingi ya mambo yaliyotambuliwa-ikiwa ni pamoja na mambo ya kiuchumi, kidini na kitamaduni; ubora na upatikanaji wa huduma za FP; na masuala ya jinsia-mradi ulitumia mbinu ya kisekta mbalimbali katika ngazi ya wilaya ili kujenga umiliki katika sekta zote. Kupitia ushirikiano na Baraza la Kitaifa la Idadi ya Watu, APC ilifanya uchanganuzi wa mazingira kwa kutumia FHI 360's SALE+ mbinu (Kielelezo 2) kutambua washikadau ambao wangesaidia afua za FP.

Kielelezo 1. Maeneo yenye rutuba ya juu nchini Uganda

Viongozi wakuu wa wilaya walipata mafunzo kuhusu Rasilimali za Muundo wa Uelewa wa Athari za Idadi ya Watu kwenye Maendeleo (RAPID)., iliyotayarishwa awali na Avenir Health kwa msaada kutoka kwa mradi wa Sera ya Afya wa USAID. Mafunzo haya yalisaidia wilaya kuelewa matokeo ya uzazi mkubwa katika sekta tofauti-kama vile elimu, afya, na uzalishaji-ili kuongeza uelewa kuhusu athari mbaya za rutuba katika maendeleo ya jumla ya nchi. Vikundi vya kazi vya wilaya vya sekta mbalimbali viliundwa kisha, na walibainisha njia za kushughulikia mapengo katika kila moja ya maeneo ya mada ya FP CIP. Kwa mfano, huko Agago, mpangaji wa wilaya alisimamia ugawaji wa bajeti kwa ajili ya FP katika bajeti ya mwaka ya afya ya wilaya. Katika mkutano mmoja, alionyesha kwamba hataidhinisha bajeti bila mstari wa FP, kwa sababu alikuwa na uhakika kuhusu mchango ambao FP ingetoa kwa maendeleo ya wilaya. Alisema "amebadilishwa na APC na programu yake."

APC ilikusanya washawishi wakuu wa jamii na washikadau wasio wa afya-kama vile viongozi wa kisiasa wa eneo hilo, viongozi wa kidini, na vikundi vya wakulima-kujitolea kusaidia kupunguza vizuizi vya kuchukua FP na kupunguza mimba za utotoni/ndoa za utotoni kupitia “Mkataba wa Upangaji Uzazi,” wao. muda wa vitendo madhubuti. Kwa mfano, baadhi ya wenyeviti wa vijiji walitumia mikutano yao ya kawaida kualika mkunga kutoka kituo cha karibu ili kuzungumza kuhusu na kuonyesha mbinu na huduma za FP kwa waliohudhuria.

Kielelezo 2. Mchakato wa APC wa ushirikiano wa sekta nyingi

Tulijifunza nini?

Wadau wasio wa afya wanaweza kusaidia jamii zao kupata taarifa na huduma za upangaji uzazi na kuchangia matokeo ya programu.

APC ilifuatilia marejeleo kwa huduma za FP yaliyotolewa na washikadau wasio wa afya katika ngazi ya jamii, kama vile wanasiasa na viongozi wa kidini ambao walisaidia kuunda Hati za FP. Kati ya Januari na Mei 2019, rufaa 1,169 zilizokamilishwa kwa huduma za FP zilifanywa kupitia wadau kama hawa (Mchoro 3).

Mchoro 3. Maelekezo yaliyokamilishwa yaliyotolewa kwa huduma za FP na washiriki wa vikundi kazi vya kisekta mbalimbali

Kusaidia viongozi wa wilaya kufahamu ushahidi kunajenga umiliki wa tatizo na kujitolea kwa ufumbuzi.

Wakati wanachama wa vikundi vya kazi vya FP vya kisekta mbalimbali walitumia modeli ya RAPID kuhusisha FP na changamoto za maendeleo katika sekta nyingine za kipaumbele, kama vile elimu na uzalishaji wa mazao, ilipunguza upendeleo wao hasi kuhusu matumizi ya FP na wanawake na kuwageuza kuwa mabingwa wa FP. Baadaye, wilaya zote tano zilitengeneza Mikataba shirikishi ya FP yenye ahadi za kiutendaji, kama vile ugawaji wa bajeti na rasilimali kwa FP katika mpango kazi wa wilaya na kutumia muda wa maongezi wa redio uliotolewa kwa viongozi wa kisiasa kuhamasisha watu kutumia huduma za FP.

Kikundi kazi cha FP cha kisekta mbalimbali cha wilaya kinajifunza kuhusu modeli ya RAPID. Picha: Dennis Kibwola, FHI 360

Ushirikiano na vikundi visivyo vya wadau wa afya unawezekana na una nguvu.

Juhudi za sekta mbalimbali bado ni mpya nchini Uganda, na matokeo chanya ya awali ya APC ni muhimu kwa kushawishi serikali za mitaa kuhusu uwezekano wa juhudi za sekta mbalimbali kuboresha afya na ustawi wa jamii. Mtazamo wa kisekta mbalimbali wa FHI 360 umetoa jukwaa kwa wawakilishi wa jamii na kuwapa uwezo wa kusukuma uongozi wa wilaya kusaidia kutatua masuala ya jamii. Mbinu hii imeleta mabadiliko katika mitazamo kuhusu FP miongoni mwa viongozi wengi wa kitamaduni na kidini. Katika wilaya ya Butaleja, kwa mfano, wakati Askofu wa Kipentekoste alipohudhuria mkutano wa kwanza wa kikundi kazi cha FP, aliwaambia washiriki kwamba hawezi kuwa sehemu ya timu ambayo "inaenda kinyume na amri za Mungu." Katika mkutano uliofuata, hata hivyo, baada ya kushiriki katika zoezi la HARAKA, alirejea akiwa na mawazo tofauti na akachangia mikakati kuhusu jinsi FP inaweza kukuzwa miongoni mwa viongozi wa kidini—akisema alikuwa amesadikishwa kwamba FP ina manufaa kwa mkutano wake.

Manufaa kutoka kwa ushirikiano wa sekta nyingi yanaweza kudumishwa.

Wilaya zote zilizoainishwa zina maana ya kuunga mkono mikutano ya robo mwaka ya vikundi vya kazi vya FP baada ya muda wa mradi. Katika wilaya moja, ufadhili wa mikutano unaendelezwa kupitia shirika la kijamii lililokuwa katika kikundi. Katika lingine, ofisi ya afya ya wilaya imejumuisha mikutano hiyo katika bajeti yake. Wilaya tatu zilizobaki zinapanga kukutana kabla au baada ya mikutano ya baraza la mtaa iliyopangwa mara kwa mara na/au mikutano ya kupanga ya wilaya.

Wilaya tano ambazo mradi wa APC ulifanya kazi nazo zinaweza kutumika kama tovuti za kujifunza kwa washirika wengine wa utekelezaji nchini Uganda na kwingineko ambao wanaweza kuwa na nia ya kuongeza mbinu hii ya ushirikishwaji wa sekta mbalimbali.

Kwa habari zaidi, tazama anwani na viungo hapa chini:

Subscribe to Trending News!
Frederick Mubiru

Afisa Ufundi II, FHI 360

Frederick Mubiru, MSC ni Afisa wa Kiufundi II katika Idara ya Matumizi ya Utafiti ya FHI 360 na anafanya kazi kama Mshauri wa Upangaji Uzazi kwa mradi wa Maarifa SUCCESS. Katika jukumu lake, yeye hutoa uongozi wa kiufundi na kisayansi katika kubuni mikakati ya Usimamizi wa Maarifa na vipaumbele kwa hadhira ya FP/RH ya mradi, ukuzaji wa bidhaa za maudhui na kusaidia ushirikiano wa kimkakati wa mradi. Asili ya Frederick kama Mkurugenzi wa Mradi na Meneja ilijumuisha kusimamia shughuli za miradi mikubwa ya Uzazi wa Mpango na Jinsia na FHI 360 na Taasisi ya Afya ya Uzazi katika Chuo Kikuu cha Georgetown, kutoa msaada wa kiufundi kwa Wizara ya Afya kuhusu FP na Utetezi wa Sera za Kushiriki Kazi, na wengine. Hapo awali aliratibu idara za utafiti, ufuatiliaji, na tathmini katika MSH na MSI nchini Uganda. Ana Shahada ya Uzamili ya Sayansi katika Masomo ya Idadi ya Watu na Afya ya Uzazi kutoka Chuo Kikuu cha Makerere, Kampala.

16K maoni
Shiriki kupitia
Nakili kiungo