Andika ili kutafuta

Kusoma Haraka Wakati wa Kusoma: 6 dakika

Utayarishaji wa AYSRH wa Sekta nyingi—Ni Nini Kinachofanya Kazi, Kisichofanya, Kwa Nini Ni Muhimu

Muhtasari wa Mandhari ya 5 ya Kuunganisha Mazungumzo, Kipindi cha Pili


Tarehe 28 Oktoba, Knowledge SUCCESS na FP2030 ziliandaa kipindi cha pili katika seti yetu ya mwisho ya mijadala katika mfululizo wa Mazungumzo ya Kuunganisha. Katika kipindi hiki, wazungumzaji waligundua uwezo, changamoto, na mafunzo waliyojifunza katika kutekeleza programu za sekta nyingi katika AYSRH na kwa nini mbinu za sekta nyingi ni muhimu katika kufikiria upya utoaji wa huduma wa AYSRH.

Je, umekosa kipindi hiki? Soma muhtasari ulio hapa chini au ufikie rekodi (katika Kiingereza au Kifaransa).

Spika zinazoangaziwa:

  • Andrea Padilla, meneja programu katika International Youth Foundation (IYF).
  • Josafat Mshighati, mshauri wa kiufundi wa kikanda wa Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika—Women's led Climate Resilience katika Pathfinder International.
  • Metsehate Ayenekulu, Mkurugenzi wa Mpango wa AYSRH katika Population Services International, Ethiopia.
  • Sia Nowrojee, mkurugenzi mkuu wa Global Community at Girl Up wa Umoja wa Mataifa Foundation, alikaimu kama msimamizi wa majadiliano haya.
Clockwise from top right: Sia Nowrojee (moderator), Andrea Padilla, Metsehate Ayenekulu, Josaphat Mshighati.
Saa kutoka juu kulia: Sia Nowrojee (moderator), Andrea Padilla, Metsehate Ayenekulu, Josaphat Mshighati.

Kulingana na uzoefu wako mwenyewe wa kufanya kazi katika sekta mbalimbali, upangaji programu wa sekta nyingi unamaanisha nini kwako?

Tazama sasa: 13:53

Wazungumzaji walijadili umuhimu wa kutumia mbinu shirikishi ndani ya utayarishaji wa sekta mbalimbali, kushiriki hadithi kutoka ndani ya sekta zao. Ayenekulu alisisitiza hilo Ushirikiano wenye ufanisi wa sekta mbalimbali unahitaji kuzingatiwa vijana kama waigizaji na watoa maamuzi, badala ya kuwachukulia tu kama watumiaji wa programu fulani. Alieleza kuwa vijana na vijana lazima wajikite katika mchakato wa kubuni, kwani wao ni wataalam wa masuala yanayowakabili. Padilla aliangazia mahitaji kadhaa ya ushirikiano mzuri: kutambua kwa uwazi masuala ambayo yanahitaji kushughulikiwa ndani ya idadi ya watu lengwa, kuelewa jukumu la mtu mwenyewe katika mfumo unaozunguka suala hilo, na kugundua wadau wengine wa kimkakati katika mfumo huo. Alieleza kuwa upangaji programu wa sekta nyingi unahitaji kufikiri kwa mifumo, kwani mipango lazima ishughulikie changamoto na mazingira ambayo yanadhoofisha uwezo wa vijana. Mshighati alirejea hisia za wazungumzaji wengine, akitoa maoni kwamba kupitia uchambuzi wa mahitaji ya binadamu na jamii, ni wazi kwamba yana uhusiano na lazima yashughulikiwe kwa kuzingatia hilo.

"Ushirikiano wa sekta nyingi unahitaji kuwafikiria [vijana] kama wahusika wakuu, kama wafanya maamuzi katika maisha yao, kama wataalam wa masuala yao wenyewe, badala ya kuwachukulia kama walengwa tu."

Metsehate Ayenekulu

Je, ni washikadau gani wakuu wanaohitaji kuhusishwa katika utayarishaji wa programu za sekta mbalimbali? Je, ni baadhi ya mambo gani muhimu ya kuunganisha sekta?

Tazama sasa: 26:17

Mshighati alieleza kuwa kushirikisha walengwa muhimu ni muhimu katika kutekeleza na kuimarisha programu za kisekta mbalimbali. Alieleza jinsi vijana katika jamii ndio wanaoweza kueleza changamoto za kipekee zinazowakabili, kubuni suluhu, na kueleza uwezo wao wenyewe na mahitaji ya msaada. Mshighati aliendelea kusisitiza umuhimu wa wadau wa kiserikali, akieleza kwa kina hatua za namna programu inavyoweza kutathminiwa na kuungwa mkono katika ngazi mbalimbali za kiserikali. Pia alitaja umuhimu wa kushirikisha asasi za kiraia, kwani zinaweza kusaidia kwa njia muhimu katika ngazi mbalimbali za utekelezaji. Kwa mfano, alielezea juhudi za Pathfinder za kuunganisha kazi za mipango ya uzazi wa mpango na programu za uhifadhi katika ukanda wa Afrika Mashariki, akisisitiza umuhimu wa kuleta vikundi hivi pamoja ili kujadili suluhisho linalowezekana kwa maswala yao yanayoingiliana.

Ayenekulu alijadili jinsi gani utayarishaji wa programu za kisekta mbalimbali unaweza kushughulikia mahitaji ya makundi mbalimbali ya vijana na vijana; hivyo basi, aina za sekta ambayo inapaswa kujumuishwa yatatofautiana kulingana na mahitaji haya ya kipekee. Alieleza kuwa tofauti kati ya mahitaji na vipaumbele vya idadi ya vijana, na mikakati ambayo sekta zinazoshirikiana lazima zitumie kushughulikia mahitaji haya, inaangazia umuhimu wa kuwaweka vijana katikati katika kubuni na utekelezaji wa programu. Padilla alijadili umuhimu wa kushirikisha wadau wa sekta binafsi, ambao wana nia ya dhati katika kukuza AYSRH kutokana na athari zake chanya katika kuajiriwa kwa vijana. Alishiriki hadithi ya kuunganisha AYSRH katika mpango ambao ulilenga kuwasaidia vijana kupata ajira nchini Meksiko, na jinsi ilivyoshangaza lakini inaeleweka kwamba waajiri wa sekta hiyo walikuwa na nia ya kuunga mkono mpango huu. Padilla alieleza kuwa sekta hizi zimehamasishwa kukuza afya na ustawi wa vijana na vijana, kwani kushughulikia matatizo haya makubwa ya kimfumo kunaweza pia kuboresha viwango vyao vya ajira.

Je, kuna nadharia za mabadiliko ya tabia zinazoweza kufahamisha utayarishaji wa programu za sekta nyingi? Je, tunapataje maarifa tuliyojifunza kupitia utekelezaji wa aina hii ya programu?

Tazama sasa: 33:59

Mshighati alijadili jinsi vipindi vya kujifunza vilivyo thabiti na shirikishi vinaweza kuongeza maarifa ya pamoja yanayopatikana kupitia programu za kisekta mbalimbali. Katika tajriba yake, mchakato wa ujifunzaji unataarifiwa na ufuatiliaji wa kila mara wa programu na kutathmini ufanisi wake; alieleza jinsi taratibu za tathmini lazima ziendelezwe kwa pamoja wakati wa awamu ya kubuni ili kuwanufaisha wadau wote. Mshighati alieleza kuwa, katika vipindi hivyo vya mafunzo, viongozi wa programu hukutana na wanajamii, viongozi wa serikali, na wadau wa asasi za kiraia ili kuchambua maarifa yaliyopatikana, kutathmini matokeo muhimu, kutathmini changamoto zozote zinazojitokeza, na kubuni njia za kukabiliana nazo.

"Mengi ya kile kinachohitajika ili kufikia matokeo fulani ya SRH, ama kwa wanawake au kwa vijana na vijana, ilihusiana na mabadiliko ya tabia kupitia mawasiliano."

Josafat Mshighati

Je, ni baadhi ya nadharia zipi kuhusu mifumo ya kufikiri ambazo zimefahamisha kazi yako katika utayarishaji wa programu za sekta nyingi?

Tazama sasa: 37:52

Padilla alizungumza kuhusu umuhimu wa kuelewa muktadha mkubwa wa masuala yanayowakabili vijana na vijana, akielezea jinsi viongozi wa programu wanaweza kutumia wadau waliopo katika muktadha huo ili kuboresha matokeo ya programu yao. Alielezea umuhimu wa kutambua wadau wakuu wa ndani ambao wanaweza kutaka kujumuishwa katika programu ya AYSRH na kugundua vivutio vyao vinavyowezekana vya kushirikiana. Padilla aliendelea kueleza jinsi, by kuunda ramani ya rasilimali na mashirika ambayo yapo karibu na walengwa, wasanidi programu wanaweza kushirikiana na washikadau nje ya sekta yao na kufanya kazi pamoja ili kupambana na masuala makubwa ya kimfumo. Pia alitaja ulazima wa kurekebisha lugha ya mtu kwa hadhira ya washikadau, kwani mawasiliano ni muhimu katika kuhakikisha kununuliwa na kuimarisha ushirikiano.

"Njia hii imetupa fursa sio tu kushughulikia suala maalum lakini pia kuangalia watendaji tofauti ambao hawako katika sekta yetu wenyewe ambao wanaweza kuwa wa kimkakati wa kuhusika katika kazi zetu; inaweza kutusaidia kutoa matokeo bora na huduma bora kwa vijana wetu.”

Andrea Padilla

Je, tunatathminije ufanisi wa ushirikiano kati ya sekta? Je, ni njia zipi ambazo tunaweza kuwajibisha wenyewe kama washirika?

Tazama sasa: 43:32

Ayenekulu alisisitiza hilo mifumo madhubuti ya uratibu ni muhimu kwa mbinu bora za sekta mbalimbali. Taratibu hizi lazima zijumuishe majukumu na majukumu yaliyoainishwa kwa uwazi kwa kila mshirika, na mfumo thabiti wa uwajibikaji lazima pia ujengwe katika utaratibu wa uratibu. Ayenekulu alieleza kuwa mfumo wa uwajibikaji unaweza kuwepo katika aina kadhaa, kama vile tathmini rasmi. Pia aliangazia hitaji la malengo yaliyo wazi, yanayoonekana, na yanayoweza kupimika na ukusanyaji wa data thabiti kuhusu iwapo malengo yalitimizwa au la.

"Kwa mtazamo wa sekta nyingi kufanya kazi, lazima kuwe na utaratibu madhubuti wa uratibu, na unapaswa kuungwa mkono na mistari wazi ya majukumu na majukumu."

Metsehate Ayenekulu

Mbali na muundo shirikishi wa programu, unafikiri kwamba utekelezaji wa pamoja ni muhimu ndani ya programu za sekta mbalimbali? Je, ni nini umepata kimefanya kazi vyema katika matumizi yako?

Tazama sasa: 46:49

Mshighati alijadili sababu kwa nini utekelezaji wa pamoja una manufaa zaidi kuliko upangaji wa pamoja au utekelezaji sambamba (ambapo programu zinatekelezwa kwa wakati mmoja lakini hazijaunganishwa). Alieleza hayo ufanisi wa utekelezaji wa pamoja unategemea nguvu ya uhusiano kati ya sekta zinazoshirikiana; ikiwa uhusiano hauna nguvu za kutosha, kila mwenzi ana hatari ya kutojumuisha ipasavyo kazi ya wengine kwenye yake. Hili likitokea, programu mbili zilizoundwa kwa pamoja zinaweza kutekelezwa pamoja bila kuongeza kwa ufanisi uwezo wao wa uratibu. Mshighati alipendekeza kuwa utekelezaji wa pamoja unaweza kuwezesha utamaduni ambapo kila mtu anaelewa jinsi aina zao tofauti za kazi zinavyoingiliana na kukamilishana, jambo ambalo linaweza kutafsiri matokeo bora ya programu na matumizi bora ya rasilimali chache.

"Katika utekelezaji wa pamoja, unajenga utamaduni wa kila mtu kuelewa kazi ya wengine."

Josafat Mshighati

Kuhusu "Kuunganisha Mazungumzo"

"Kuunganisha Mazungumzo” ni mfululizo uliotayarishwa mahususi kwa ajili ya viongozi wa vijana na vijana FP2030 na Maarifa MAFANIKIO. Ukiwa na mada tano, zenye mazungumzo manne hadi matano kwa kila moduli, mfululizo huu unatoa mtazamo wa kina wa mada za Afya ya Uzazi wa Vijana na Vijana (AYRH) zikiwemo Maendeleo ya Vijana na Vijana; Kipimo na Tathmini ya Mipango ya AYRH; Ushiriki wa Vijana wenye Maana; Kuendeleza Utunzaji Jumuishi kwa Vijana; na P 4 za wachezaji mashuhuri katika AYRH. Ikiwa umehudhuria kipindi chochote, basi unajua hizi sio mifumo yako ya kawaida ya wavuti. Mazungumzo haya ya mwingiliano huangazia wasemaji wakuu na kuhimiza mazungumzo ya wazi. Washiriki wanahimizwa kuwasilisha maswali kabla na wakati wa mazungumzo.

Mfululizo wetu wa tano na wa mwisho, “Mielekeo Inayoibuka na Mbinu za Mabadiliko katika AYSRH,” ulianza tarehe 14 Oktoba 2021 na kukamilika tarehe 18 Novemba 2021.

Je, ungependa Kuvutiwa na Msururu wa Mazungumzo Uliopita?

Mfululizo wetu wa kwanza, ulioanza Julai 2020 hadi Septemba 2020, ulilenga uelewa wa kimsingi wa maendeleo na afya ya vijana. Mfululizo wetu wa pili, ulioanza Novemba 2020 hadi Desemba 2020, ulilenga washawishi muhimu ili kuboresha afya ya uzazi ya vijana. Mfululizo wetu wa tatu ulianza Machi 2021 hadi Aprili 2021 na ulilenga mbinu ya kukabiliana na vijana kwa huduma za SRH. Mfululizo wetu wa nne ulianza Juni 2021 na kukamilika mnamo Agosti 2021 na ulilenga kufikia idadi kubwa ya vijana katika AYSRH. Unaweza kutazama rekodi (inapatikana kwa Kiingereza na Kifaransa) na kusoma muhtasari wa mazungumzo kukamata.

Jill Litman

Global Partnerships Intern, FP2030

Jill Litman ni mkuu katika Chuo Kikuu cha California, Berkeley anayesomea Afya ya Umma. Ndani ya uwanja huu, ana shauku sana juu ya afya ya uzazi na haki ya uzazi. Yeye ni FP2030 Global Partnerships Intern kwa msimu wa 2021, akisaidia timu ya Global Initiatives katika kazi yao na Vijana Focal Points na majukumu mengine kwa mpito wa 2030.

15.9K maoni
Shiriki kupitia
Nakili kiungo