Andika ili kutafuta

Kusoma Haraka Wakati wa Kusoma: 3 dakika

Mijadala baina ya vizazi kuhusu Upangaji Uzazi na Huduma za SRH

Kubadilisha Mitazamo kuhusu Vijana nchini Kenya


Ingawa majadiliano kuhusu huduma za afya ya uzazi yanapaswa kuwa wazi kwa wote, vijana wa kiume na wa kike uzoefu mara nyingi hawapati kushiriki, huku wazazi na walezi wao wakifanya maamuzi mengi kuhusu afya kwa niaba yao. Idara ya afya nchini Kenya inatekeleza afua mbalimbali zinazolenga vijana. Kupitia Mpango wa Changamoto Mpango wa (TCI), Kaunti ya Mombasa ilipokea ufadhili wa kutekeleza afua zenye athari kubwa ambazo hushughulikia baadhi ya changamoto ambazo vijana hupitia katika kupata huduma za uzazi wa mpango na huduma zingine za afya ya ngono na uzazi (SRH).

Celina Githinji, mratibu wa vijana na vijana kwa Kaunti ya Mombasa, Kenya, inajua vizuri sana matatizo ya kihisia-moyo na ya kisaikolojia wanayokabili wavulana na wasichana wadogo wanaokuja kwake ili kupata usaidizi. 

Kama afisa anayehusika na afya ya uzazi kwa vijana na vijana na kuzuia unyanyasaji wa kijinsia, Githinji anahusika kwa karibu katika kukabiliana na kaunti kwa masuala yanayoathiri ustawi wao. 

"Ninapenda kusaidia wasichana na wavulana na kuchangia katika utekelezaji wa mipango ambayo itasaidia kukabiliana na changamoto wanazopitia," anasema.

Ingawa majadiliano kuhusu huduma za afya ya uzazi yana wazi kwa wote kinadharia, wavulana na wasichana wanaobalehe hupata upendeleo, huku wazazi na walezi wao wakifanya maamuzi mengi kuhusu afya kwa niaba yao.  

Members of a Youth to Youth group in Mombasa, go for a community outreach on the beach. they distribute condoms, and preform skits with messages relating to reproductive health. the initiative is supported by DSW (Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung) an international development and advocacy organization with focus on achieving universal access to sexual and reproductive health and rights.
Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Picha za Uwezeshaji.

Kila mwaka katika Kaunti ya Mombasa, thuluthi moja ya mimba hazipangiwi, na thuluthi moja ya mimba zisizopangwa huishia kuavya. Data kutoka kwa Utafiti wa Idadi ya Watu na Afya wa Kenya wa 2014 inaonyesha kuwa karibu msichana mmoja kati ya watano wenye umri wa kati ya miaka 15 na 19 wanaripotiwa kuwa na mimba au tayari wana mtoto. Mwenendo huu umekuwa thabiti kwa zaidi ya miongo miwili, huku kukiwa na mabadiliko madogo katika kiwango cha maambukizi kati ya 1993 na 2014. 

Suala hilo limepata kutambulika katika kaunti hiyo na idara ya afya inatekeleza afua mbalimbali zinazolenga vijana. Kupitia Mpango wa Changamoto Mpango wa (TCI), Kaunti ya Mombasa ilipokea ufadhili wa kutekeleza afua zenye athari kubwa ambazo hushughulikia baadhi ya changamoto ambazo vijana hupitia. kupata huduma za uzazi wa mpango

Mazungumzo ya vizazi 

Mojawapo ya hatua zilizotekelezwa ni midahalo kati ya vizazi ili kuleta mabadiliko chanya ya mitazamo kuhusu huduma za afya ya uzazi kwa vijana. 

“Tulipoanzisha midahalo hii, tulipata fursa ya kujadili masuala ya afya ya uzazi kwa uwazi. Kikao cha kwanza kilifanikiwa sana, na nikajiwazia, Kwa nini usifanye hii kama mfululizo wa TV ninaopenda, ambao huangazia kila wiki bila kukosa?” anashiriki Githinji.

Mijadala inalenga kuimarisha mazungumzo kati ya watu wa rika mbalimbali, ili jamii nzima ishiriki katika mchakato wa pamoja wa mabadiliko. Mazungumzo kati ya vizazi yanalenga kuziba pengo kati ya wanajamii mbalimbali na kuwapa watu uwezo wa kujadili masuala kwa uwazi.

"Kipindi cha kwanza kilifanikiwa sana, na nikajiwazia, kwa nini nisifanye hii kama mfululizo wa TV ninaoupenda, ambao huonyeshwa kila wiki bila kukosa?"

Celina Githinji, Vijana na Mratibu wa Vijana katika Kaunti ya Mombasa, Kenya

Jinsi Ilianza

"Nilipanga wazo langu la mfululizo wa mazungumzo ya jamii na kulishiriki na timu ya usimamizi wa afya na kupata idhini yake," anashiriki Githinji. Amekuwa akifanya midahalo na kushiriki taarifa za afya ya uzazi zilizounganishwa na mazoea ya usawa wa kijinsia na wadau wakuu wa jamii.

Kupitia TCI Sisi Kwa Sisi akifundisha mwanamitindo, Githinji amefundisha wenzake 10, ambao kwa sasa wanaunga mkono kazi yake. Anataka kufikia wadau wengi wa jamii iwezekanavyo. 

Athari za Mijadala kati ya Vizazi

“Vikao vya mazungumzo vimewezesha Kaunti ya Mombasa kujenga uhusiano katika jamii na vizazi mbalimbali, kufikia walinzi—kama vile viongozi wa kitamaduni, kidini na mashinani—ambao wanasaidia kuandaa mipango ya kushughulikia kanuni za kijamii na kitamaduni ambazo zinaweza kuwazuia vijana kupata fursa ya uzazi. huduma za afya,” anasema Githinji.

Katika midahalo, wanajamii hujadili masuala kama vile:

  • Hadithi za kuzuia mimba na imani potofu.
  • Maambukizi ya zinaa.
  • Ushiriki wa wanajamii, wanaume na wavulana, na viongozi wa mitaa katika kutoa huduma za afya ya uzazi.

Kwa kufanya hivyo, kaunti inachangia katika kuweka mazingira ya usaidizi kwa vijana na vijana kupata huduma na taarifa za afya ya uzazi.

Woman that are members of the young mothers, and breast feeding women group gather regularly to discuss sexual reproductive health, and family planning options.
Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Picha za Uwezeshaji

“Tumeongeza pia ushauri na kufundisha shughuli za utetezi na mawasiliano, kufifisha dhana potofu na ngano katika afya ya uzazi kwa mabingwa wa vijana na wenzao,” asema Mwanakarama Athman, mratibu wa afya ya uzazi kaunti ya Mombasa.  

Pamoja na watoa huduma wengine wa afya, Githinji pia iligundua njia mpya za kufikia vijana na vijana, ikiwa ni pamoja na kupitia simu za mkononi. Vijana wengi sasa wanatumia chaneli za WhatsApp kushiriki habari kuhusu afya ya ngono na uzazi na changamoto zinazowakabili vijana. 

Kaunti ya Mombasa imetoa nambari ya simu bila malipo na msimbo wa SMS wa simu za mkononi ambazo vijana hutumia kupata taarifa, ushauri na majibu ya maswali yao ya afya ya uzazi. "Mabingwa wa vijana hushiriki katika mijadala hii na kushughulikia hadithi potofu na imani potofu katika afya ya uzazi miongoni mwa mada nyinginezo kwa vijana," alisema Athman.

Levis Onsase

Levis is a dedicated professional with a robust background in public health, specializing in Health Systems Strengthening. Currently, serving as a City Manager with Jhpiego under The Challenge Initiative Platform in East Africa, bringing over a decade of experience in global health programming, program implementation, and public health research. He has been instrumental in advancing family planning and reproductive health initiatives in Kenya, making significant contributions to the field. Levis holds an undergraduate degree in Public Health, which laid the foundation for his career. Currently, pursuing a Master of Science in Public Health, to further enhance his expertise in the field. Notably, he has undertaken specialized coursework in Market Systems Development from Springfield Center, Implementation Science from the University of Washington, and Evaluation and Applied Research from Claremont Graduate University. This additional training has equipped him with invaluable skills in market systems development, knowledge management, and learning. Levis has demonstrated a strong commitment to improving health systems and promoting the well-being of communities.