தேட தட்டச்சு செய்யவும்

20 அத்தியாவசியங்கள் படிக்கும் நேரம்: 3 நிமிடங்கள்

20 ஆதாரங்கள் essentielles de PF/SR ஃபோர் லெஸ் புரோகிராம்கள் பிராங்கோஃபோன்கள்


யுனே சேகரிப்பு அமைப்பு 2020 அறிவு வெற்றி மற்றும் குடும்பக் கட்டுப்பாடு 2020 லெஸ் தொழில்முறைகள் டி லா பிளானிஃபிகேஷன் ஃபேமிலியேல் க்யூ கன்சோயிவென்ட் மற்றும் மெட்டென்ட் என் œuvre டெஸ் புரோகிராம்கள் டான்ஸ் லெஸ் பேஸ் ஃபிராங்கோபோன்கள் மற்றும் ஃபேபிள்ஸ் மற்றும் மோயன்ஸ் ரெவனஸ்.

பதிவை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்.

லா நோவல் சேகரிப்பு டி நோட்ரே சீரி "20 அத்தியாவசியங்கள்" (20 ஆதாரங்கள் அவசியம்) se concentre sur les programs francophones. Nous avons organisée cette சேகரிப்பு en collaboration avec குடும்பக் கட்டுப்பாடு 2020 afin de fournir aux professionnels de la planification familiale qui conçoivent et mettent en œuvre des programs dans les pays francophones à faibles éléops et moérés லாப்ஸ் லெப்லெர் .

Pourquoi avons-nous créé cette சேகரிப்பு ?

« Il ya une diversité de ressources importantes sur la PF/SR mais, elles sont disponibles seulement en anglais », tel est le sentiment que laissent souvent entender les professionnels de la PF/SR des pays d'Afrique francophone, notamment lors de l'atelier de co-creation organisé par Knowledge SUCCESS dans cette region au mois de Mai. Nous avons créé cette சேகரிப்பு afin de lever cette barrière, en permettant aux professionnels de la PF/SR travaillant dans les régions francophones, en particulier l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centree, l'Afrique centree, மடகாஸ்கர் டிசோர்ஸ் டிசோர்ஸ் , juste en un click. Nous mettons aussi à leur disposition un contenu divers, de qualité et sous différents formats pour leur permettre de s'informer davantage மற்றும் de mieux s'outiller pour la bonne mise en œuvre de leurs activités. Enfin, cette சேகரிப்பு valorise மற்றும் promeut des ressources regionales sur le domaine de la planification familiale et de la santé de la reproduction.

Il existe de nombreux documents essentiels et de haute qualité pour les programs français, au-delà de ce que nous avons உட்பட டான்ஸ் cette சேகரிப்பு. Notre objectif était de créer une base solide.

Cliquez ici pour découvrir la nouvelle collection pour les programmes francophones

Quelles sont les ressources de la collection ?

Les ressources de cette collection mettent en évidence les preuves, les lignes directrices et les meilleures pratiques des experts mondiaux et régionaux sur une série de sujets prioritaires, y compris' les preuches plane approchest' des Services de soins du VIH, et les strategies de changement social et de comportement. லா சேகரிப்பு comprend également டெஸ் ressources sur des domaines fonctionnels tels que le plaidoyer, la planification strategique et la gestion des connaissances pour la planification familiale.

கருத்து லா சேகரிப்பு est-elle destinée à être utilisée ?

Les 20 ressources sont regroupées dans un seul centre, ce qui vous permet de parcourir facilement les sujets டெக்னிக்ஸ் மற்றும் லெஸ் டொமைன்ஸ் fonctionnels.

La சேகரிப்பு comprend une variété de formats, tels que des rapports, des vidéos, des infographies et des articles de journaux, afin de répondre aux différents styles d'apprentissage.

Chaque page de ressource comprend une explication des raisons pour lesquelles cette ressource est essentielle, afin de vous aider à décider si elle est pertinente மற்றும் opportune pour votre propre travail.

Boîte à outils pour les médias sociaux

Utilisez notre boîte à outils pour les médias sociaux pour promouvoir la சேகரிப்பு !

கிராபிக்ஸ் டி மீடியாஸ் சோசியாக்ஸ்

20 Ressources essentielles de PF/SR pour les programmes francophones
Cliquez sur le Bouton droit pour télécharger et sauvegarder le graphique
20 Ressources essentielles de PF/SR pour les programmes francophones
Cliquez sur le Bouton droit pour télécharger et sauvegarder le graphique

கீச்சுகள்

Nouvelle சேகரிப்பு ஊற்ற லெஸ் திட்டங்கள் பிராங்கோஃபோன்கள் ! @FPRHKnowledge et @FP2020Global ont organisé 20 ressources pour aider les professionnels travaillant dans les pay francophones à se tenir au courant des nouvelles preuves + des meilleures pratiques. https://bit.ly/35pMsXY

ட்வீட்

Visitez la nouvelle collection de @FPRHKnowledge & @FP2020Global pour les programmes francophones ! Elle présente les ressources essentielles des experts régionaux de la PF/SR, notamment @POuagaPF @OSCPFAFRIQUE @OoasWaho. https://bit.ly/35pMsXY

ட்வீட்

« Il ya une diversité de ressources importantes sur la PF/SR mais, elles sont disponibles seulement en anglais ». @FPRHKnowledge et @FP2020Global a créé une nouvelle collection afin de répondre à ce besoin. Cliquez pour voir la சேகரிப்பு. https://bit.ly/35pMsXY

ட்வீட்

Vous cherchez les meilleures pratiques en matière de திட்டமிடல் குடும்பம் en français ? Visitez 20 ressources essentielles pour les programs francophones, avec des experts mondiaux comme @ibp_network @ippf @JohnsHopkinsCCP @TCI_UrbanFP @E2AProject. https://bit.ly/35pMsXY

ட்வீட்

Cette சேகரிப்பு டி @FPRHKnowledge மற்றும் @FP2020Global rassemble 20 ressources en français sur une gamme de sujets prioritaires afin d'aider les program dans les régions francophone y compris l'Ofriest l'Ofriest. https://bit.ly/35pMsXY

ட்வீட்

LinkedIn

அறிவு வெற்றி பெற்றது என் லுமியர் லெஸ் புரோகிராம்கள் ஃபிராங்கோஃபோன்கள் டி பிளானிஃபிகேஷன் ஃபேமிலியல் மற்றும் டி சான்டே டி லா இனப்பெருக்கம் அவெக் சா டெர்னியர் சேகரிப்பு «20 அத்தியாவசியங்கள்» (20 ஆதாரங்கள் அவசியம்), organisée en collaboration avec குடும்பக் கட்டுப்பாடு 2020.

« Il ya une diversité de ressources importantes sur la PF/SR mais, elles sont disponibles seulement en anglais », tel est le sentiment que laissent souvent entender les professionnels de la PF/SR des pays d'Afrique francophone.

La சேகரிப்பு a été créé afin de lever cette barrière, en permettant aux professionnels de la PF/SR travaillant dans les régions francophones, en particulier l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centree, l'Afrique centree, Madagascar de Surposes desuraces une série de sujets prioritaires மற்றும் sous divers formats, allant des sites web aux publications en passant par les cours en ligne.

Découvrez la nouvelle சேகரிப்பு ஊற்ற லெஸ் திட்டங்கள் பிராங்கோஃபோன்கள்:

https://my.knowledgesuccess.org/20-ressources-essentielles-pour-les-programmes-francophones/p/1

அஸ்ஸடூ தியோயே

மேற்கு ஆப்பிரிக்கா அறிவு மேலாண்மை மற்றும் கூட்டாண்மை அதிகாரி, அறிவு வெற்றி, FHI 360

Aïssatou Thioye est dans la Division de l'utilisation de la recherche, au sein du GHPN de FHI360 et travaille pour le projet Knowledge SUCCESS en tant que Responsable de la Gestion des Connaissances et l'Ofariest pour de l'Ofariest. Dans son rôle, Elle appuie le renforcement de la gestion des connaissances dans la région, l'établissement des priorités et la conception de strategies de gestion des connaissances aux groupes de travail de lafener டெக்னிக்ஸ். Elle assure également la liaison avec les partenaires மற்றும் les réseaux régionaux. பரஸ்பர உறவு மற்றும் மகன் அனுபவம், Aïssatou a travaillé pendant plus de 10 ans comme journaliste presse, rédactrice-consultante pendant deux ans, avant de rejoindre JSI où elle a travaillé dans deux deux ப்ராஜெட்ஸ்-மெக்ஸெக்சிவ் ப்ராஜெட்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்டெ டி லா கெஸ்டின் டெஸ் கானைசன்ஸ்.******அஸ்ஸடூ தியோயே FHI 360 இன் GHPN இன் ஆராய்ச்சிப் பயன்பாட்டுப் பிரிவில் உள்ளார் மேலும் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவிற்கான அறிவு மேலாண்மை மற்றும் கூட்டாண்மை அதிகாரியாக அறிவு வெற்றி திட்டத்திற்காக பணியாற்றுகிறார். மேற்கு ஆபிரிக்காவில் உள்ள FP/RH தொழில்நுட்ப மற்றும் கூட்டாளர் பணிக்குழுக்களில், பிராந்தியத்தில் அறிவு நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்துதல், முன்னுரிமைகளை அமைத்தல் மற்றும் அறிவு மேலாண்மை உத்திகளை வடிவமைத்தல் ஆகியவற்றில் அவர் தனது பங்களிப்பை ஆதரிக்கிறார். அவர் பிராந்திய பங்காளிகள் மற்றும் நெட்வொர்க்குகளுடன் தொடர்பு கொள்கிறார். அவரது அனுபவத்தைப் பொறுத்தவரை, Aïssatou 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு பத்திரிகை பத்திரிகையாளராகவும், பின்னர் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆசிரியர்-ஆலோசகராகவும் பணியாற்றினார், JSI இல் சேருவதற்கு முன்பு, அவர் இரண்டு விவசாயம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து திட்டங்களில் பணிபுரிந்தார். அறிவு மேலாண்மை நிபுணராக.

சோஃபி வீனர்

திட்ட அலுவலர் II, ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் தகவல் தொடர்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கான மையம்

Sophie Weiner ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் கம்யூனிகேஷன் திட்டங்களுக்கான மையத்தில் அறிவு மேலாண்மை மற்றும் தகவல்தொடர்பு திட்ட அதிகாரி II ஆவார், அங்கு அவர் அச்சு மற்றும் டிஜிட்டல் உள்ளடக்கத்தை மேம்படுத்துதல், திட்ட நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் ஃபிராங்கோஃபோன் ஆப்பிரிக்காவில் கதை சொல்லும் திறனை வலுப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் அர்ப்பணித்துள்ளார். குடும்பக் கட்டுப்பாடு/இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம், சமூக மற்றும் நடத்தை மாற்றம் மற்றும் மக்கள் தொகை, சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு இடையேயான குறுக்குவெட்டு ஆகியவை அவரது ஆர்வங்களில் அடங்கும். சோஃபி பக்னெல் பல்கலைக்கழகத்தில் பிரஞ்சு/சர்வதேச உறவுகளில் பிஏ பட்டமும், நியூயார்க் பல்கலைக்கழகத்தில் பிரெஞ்சு மொழியில் எம்ஏ பட்டமும், சோர்போன் நவ்வெல்லில் இருந்து இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பில் முதுகலைப் பட்டமும் பெற்றுள்ளார்.

12.6K காட்சிகள்
மூலம் பகிரவும்
இணைப்பை நகலெடுக்கவும்