தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

பெனியல் அகோசோ

பெனியல் அகோசோ

யூத் லீட், யுனைட் டி கோஆர்டினேஷன் டு பார்டெனாரியட் டி ஓவாகடூகு

பெனியல் எஸ்ட் பாஷன் டெஸ் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் எட் டி லா ரீச்செர்சே என் சாண்டே பப்ளிக் மற்றும் பிளஸ் பார்ட்டிகுலர்மென்ட் என் சாண்டே டி லா இனப்பெருக்கம். Il சிக்ஸ் années d'engagement dans le milieu associatif jeune sur les questions de Droits et Santé Sexuels et Reproductifs ஐ கேபிடலைஸ். Il jouit d'une experience professionnelle au Centre de Recherche en Reproduction Humaine et en Démographie (CERRHUD) où இல் était ஃபோகஸ் சர் லெஸ் தலையீடுகள் de reduction de la mortalité maternelle et neonatale. Il a également servi pendant 15 mois en tant que volontaire des Nations Unies dans un établissement pénitentiaire au Bénin avant de rejoindre l'équipe de l'UCPO. Béniel est très enthousiaste à l'idée de contribuer à la mise en œuvre de la strategie jeune et à l'atteinte du nouvel objectif du Partenariat de Ouagadougou en tant que Youth Lead. Béniel est titulaire d'un Doctorat en Médecine Générale de la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou et d'un Diplôme universitaire en அவசர மனிதநேயம் மற்றும் சாண்டே டி லா இனப்பெருக்கம்.

Performing a skit on early marriage, a girls’ team competes in a theater contest during the talent show portion of the Kolda Regional Fair, made possible by a Feed the Future grant. Photo by Lauren Seibert, Peace Corps, courtesy of Flickr
Une partie de participantes à la 10e Réunion Annuelle de Partenariat Ouagadougou. Photo prise lors de la 10e RAPO.