தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

கர்ட்னி மெக்லார்னன்-சில்க்

கர்ட்னி மெக்லார்னன்-சில்க்

மூத்த திட்ட அலுவலர், ஜார்ஜ்டவுன் பல்கலைக்கழகத்தின் பாலினம் மற்றும் ஆரோக்கியம்

கர்ட்னி மெக்லார்னன்-சில்க் ஜார்ஜ்டவுன் பல்கலைக்கழகத்தின் குழந்தைகள் மற்றும் மனித மேம்பாட்டு மையத்தின் பாலினம் மற்றும் சுகாதாரப் பிரிவில் மூத்த திட்ட அதிகாரி ஆவார், மேலும் SBC மற்றும் உலகளாவிய ஆரோக்கியத்தில் ஆராய்ச்சி, திட்டங்கள், கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு மற்றும் திறன் மேம்பாடு ஆகியவற்றில் 10 வருட அனுபவத்தைக் கொண்டு வருகிறார்.