தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

Mamadou Mballo Diallo

Mamadou Mballo Diallo

பிராந்திய கண்காணிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் கற்றல் மேலாளர், PATH

Mamadou Mballo DIALLO என்பது டிஜிட்டல் சதுக்கத்தில் பிராந்திய கண்காணிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் கற்றல் மேலாளர் (MEL), இது ஒரு PATH முயற்சியாகும். இந்த பாத்திரத்தில், அவர் பல டிஜிட்டல் ஸ்கொயர் திட்டங்களை ஆதரிக்கிறார் மற்றும் பிரெஞ்சு மொழி பேசும் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள குழுக்களுக்கு பிராந்திய அளவில் கண்காணிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் கற்றல் நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்கிறார். Mballo சுகாதார நிறுவனங்கள் மற்றும் கொள்கைகளின் மேலாண்மையில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர் மற்றும் கண்காணிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் கற்றல் ஆகியவற்றில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் பெற்றவர். கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக செனகலில் இரண்டு பெரிய USAID பல்துறை திட்டங்களுக்கு (USAID/SPRING மற்றும் USAID Kawolor) John Snow Inc. (JSI) க்கு கண்காணிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் கற்றல் ஆகியவற்றை அவர் நிர்வகித்து வருகிறார். ஜேஎஸ்ஐக்கு முன், அவர் யுஎஸ்ஏஐடி ஹெல்த் புரோகிராம் 2011-2016 இல், என்டா கிராஃப் சஹேல்/ஈவிஇ உடன் சமூக சுகாதாரப் பிரிவில், டாக்கரில் உள்ள நகர்ப்புற நிலப்பரப்பில், திட்ட அதிகாரி மற்றும் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு மேலாளராக பணியாற்றினார். Mballo சமூக இயக்கங்கள் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு ஆகியவற்றில் ஆர்வமாக உள்ளார்.

A group of African men and women sitting down. Photo credit: Neil Freeman for Alliance