தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

ஸ்டீபனி டெஸ்மன்

ஸ்டீபனி டெஸ்மன்

மக்கள் தொடர்பு மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் இயக்குனர், ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் சென்டர் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் புரோகிராம்கள்

ஸ்டெபானி டெஸ்மான் ஜூன் 2017 முதல் ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் கம்யூனிகேஷன் திட்டங்களுக்கான மக்கள் தொடர்பு மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் மையத்தின் இயக்குநராக உள்ளார். இந்தப் பொறுப்பில், இணையதளம், சமூக ஊடகங்கள், சந்தைப்படுத்தல் பொருட்கள் மற்றும் ஊடக உறவுகள் உட்பட மையத்திற்கான தகவல்தொடர்புகளின் அனைத்து அம்சங்களையும் அவர் மேற்பார்வையிடுகிறார். பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டதாரியான ஸ்டெபானி, தனது தொழில் வாழ்க்கையின் முதல் 15 வருடங்களை செய்தித்தாள் நிருபராகக் கழித்தார், பால்டிமோர் சன், பாம் பீச் போஸ்ட், புளோரிடா டைம்ஸ்-யூனியன் மற்றும் பர்மிங்காம் ஆகிய இடங்களில் பல்வேறு பதவிகளில் தேசிய விருதுகளை வென்றார். போஸ்ட் ஹெரால்ட்.

"Share" diagram illustration set on pink background
Illustration of people from around the world exchanging knowledge
A young man smiles at the viewer.