தேட தட்டச்சு செய்யவும்

வகை:

சவால் முன்முயற்சி (டிசிஐ)

A young woman sits surrounded by other young people. She demonstrates the use of an internal/female condom.
touch_app A happy couple. Photo courtesy: Pervez Hussain, City Mgr, Ghaziabad