தேட தட்டச்சு செய்யவும்

காப்பகங்கள்

பார்வைகள் வழிசெலுத்தல்

நிகழ்வு காட்சிகள் வழிசெலுத்தல்

இன்று

ஆவணப்படுத்தலில் KM பயிற்சி

ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்பை அறிவிப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்: ஆசிய பிராந்தியத்தில் இளைஞர்கள் தலைமையிலான அமைப்புகளுக்கு குறிப்பாக இரண்டு கிமீ பயிற்சிகள்! இந்தப் பயிற்சிகள் பங்கேற்பாளர்கள் KM நுட்பங்கள், அணுகுமுறைகள், […]