தேட தட்டச்சு செய்யவும்

பாத்ஃபைண்டர் இன்டர்நேஷனல்

FP/RH மற்றும் அறிவு மேலாண்மையில் தொடர்புடைய மற்றும் சரியான நேரத்தில் பல வெபினார்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை வழங்குவதில் அறிவு வெற்றி மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அறிவு வெற்றி மற்றும் எங்கள் கூட்டாளர்களால் ஹோஸ்ட் செய்யப்பட்ட அல்லது இணைந்து நடத்தப்படும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் இந்தப் பக்கம் பட்டியலிடுகிறது.

பாத்ஃபைண்டர் இன்டர்நேஷனல்

  1. நிகழ்வுகள்
  2. அமைப்பாளர்கள்
  3. பாத்ஃபைண்டர் இன்டர்நேஷனல்
இந்த அமைப்பாளர் இலிருந்து நிகழ்வுகள்
இன்று