தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

மற்றும் மற்றொரு விஷயம்

Plant sprouts through wooden planks
a pencil and piece of paper
pen and paper