தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

உதரவிதானம்

Caya Diaphragm