தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

மருந்து கடைகள் மற்றும் மருந்தகங்கள்

Members of a Youth to Youth group. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment
Community health worker
Small commercial drug shops are often the first line of health care in low- and middle-income countries, especially in rural areas. Photo: FHI 360.
காலவரிசை