தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

எதிரொலி

DMPA-IM, 2-rod levonorgestrel implant, and the copper IUD. Photo credit: Leanne Gray