தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

தோல்வி

காலவரிசை Illustration of people from around the world exchanging knowledge
Plant sprouts through wooden planks