தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

முதல் முறையாக பெற்றோர்

A private OB-GYN counsels a young married couple on the contraceptive choices available to them.
Queen Esther