தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

கர்ப்பத்தின் ஆரோக்கியமான நேரம் மற்றும் இடைவெளி/HTSP

காலவரிசை A woman in Senegal who participated in a community empowerment program with her children near her home. 2014, Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment