தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

ஊடாடும்

A health worker provides injectable contraception to a woman in Nepal