தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

ஜமைக்கா

Two Jamaicans standing in front of a wall mural that reads "We are Jamaican". JFLAG Pride, 2020 © JFLAG