தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

LARCகள்

A landscape image of a village near the dry salt lake Eyasi in northern Tanzania. Image credit: Pixabay user jambogyuri