தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

மக்கள்தொகை சுகாதார மேம்பாடு/PHD

Dugongs, a type of large marine mammal, being released by the community of Maliangin, Malaysia within the Maliangin marine sanctuary.
Man with water hose. Credit: Herve Irankunda