தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

தொலைதூர கி.மீ

A man and a women with their shadows behind them
A graphic of a Zoom call with a pie chart
Participants Jan Llevado, Valérie Gystiane Tsemo, Patrick Segawa, and Luis Ortiz-Echevarria shared their stories during the workshop series.
வீடியோ கேமரா
வீடியோ கேமரா