தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

இனப்பெருக்க அதிகாரமளித்தல்

Family of 7 posing for a photo in Ecuador.
மைக்
Photo: Patrick Mwesigy, courtesy of Family Planning 2020
காலவரிசை A woman in Senegal who participated in a community empowerment program with her children near her home. 2014, Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment