தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

தொழில்நுட்பம்

women on computers
A woman using a computer while people stand around her. Credit: Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment.
காலவரிசை Members of the Living Goods organization